Politica de Confidențialitate și prelucrarea a datelor cu caracter personal

Cadouri Drăguțe este un magazin online ce vizează satisfacerea nevoilor vizitatorilor noștri. Pentru a putea duce la capăt această acțiune, credem că prelucrarea datelor în vederea livrării comenzilor este un angajament fundamental, prin urmare vom depune toate eforturile necesare în vederea prelucrării lor în deplina concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR) intrat în vigoare de la 25.05.2018, precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Conform acestor reglementări, Cadouri Drăguțe va prelucra în condiții de maximă siguranță datele pe care ni le furnizați, numai cu ajutorul acordului dumneavoastră exprimat. Ne asumăm responsabilitatea de a vă informa despre modurile în care colectăm, prelucrăm și transferăm datele dvs. cu caracter personal în vederea unei interacțiuni cât mai eficiente între dvs. și produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic aceasta Politica de Confidențialitate în cazul apariției oricărei cerințe legale privind aspectul modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. De aceea, Cadouri Drăguțe vă recomandă să verificați periodic secțiunea Politicii de Confidențialitate pe website-ul nostru.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., puteți să ne contactați pe office@cadouridragute.ro, prin poștă sau curier la adresa str. Dornei, nr. 9 Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Cadouri Drăguțe cu protecția datelor.

 Care sunt datele personale prelucrate?

Cadouri Drăguțe colectează exclusiv datele pe care ni le comunicați în vederea creării unui cont sau plasării de comenzi, astfel încât să aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În acest sens sunt colectate următoarele:

 • Adresa de e-mail;
 • Numele și prenumele;
 • Adrese de livrare;
 • IP-ul;
 • Un cookie ID;
 • Numărul de telefon mobil sau fix;
 • Cookie-uri și tehnologii similare în care putem colecta și stoca informații conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 Care sunt scopurile prelucrării?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Cadouri Drăguțe;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • Efectuarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunurile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Creșterea eficienței serviciilor oferite
 • Marketing. Prin canale de comunicare electronică ne dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil, exprimat prin bifarea căsuței pentru primirea de news-lettere. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment.
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.
 • Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea "Date Personale";
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea Cadouri Drăguțe folosind detaliile de contact descrise în secțiunea "Contact".
 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Cadouri Drăguțe față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online, prin urmare putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător. Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Motivul general al acestor tipuri de prelucrări îl reprezintă interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne atribuim prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

În general, vom stoca datele cu caracter personal oferite de dvs. cât timp aveți un cont deschis în platforma noastră sau efectuați comenzi. Ne asumăm responsabilitatea ștergerii sau a închiderii contului oricând la solicitarea dvs. exprimată.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

După caz, putem oferi acces la anumite informații cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre;
 • anumitor autorități publice, în situația în care ne revine obligația legală de a ne apăra în interes legitim;

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și asigurând redundanța stocării.

Pentru efectuarea plăţilor cu cardul folosim serviciile procesatorului de plăţi euplătesc.ro Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia SSL.

Nu colectăm date de nici un fel privind carduri de plată, aceste plăți fiind redirectate pe paginile procesatorului de plăți.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele sa fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 Informații privind drepturile dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

 • Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.
 • După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
 • Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Cadouri Drăguțe. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu se va solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitiva sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabila în asemenea circumstanțe. Va vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem sa răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazurilor complexe sau daca ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează sa răspundem în termen de maximum două luni, termen ce vă este comunicat de către noi.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. În cazul în care o cerere afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate, aceasta nu va fi validă.

Drepturile vizate și descrierea acestora

Accesul

Cerințe posibile:

 • o confirmare exprimată a prelucrării datelor personale;
 • prezentarea unei copii a datelor cu caracter personal;
 • alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum și la ce le folosim, cui i le transmitem și cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere și prin ce modalitate am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a va opune;
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă recomandăm ca, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul Cadouri Drăguțe   toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Cadouri Drăguțe, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs. sau către o altă persoană fizică sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Cadouri Drăguțe va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Cadouri Drăguțe, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare)
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar vă sunt necesare pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem a continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

 Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizam datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

 Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 Fără a vă afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, suntem disponibili pentru a fi contactați în prealabil și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Cadouri Drăguțe cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: office@cadouridragute.ro
 • prin poștă sau curier la adresa: str. Dornei, nr. 9 Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Cadouri Drăguțe cu protecția datelor.